You are here

Kartat

Viemäröintisuunnitelmat

Allaolevista linkeistä on nähtävissä Kaukolan - Tuohitun - Ylikulman jätevesiosuuskunnan
viemäröintisuunnitelmat alueittain (huom! nimet ovat suuntaa antavia), kartat ovat pdf-muo-
dossa ja latautuminen voi kestää jonkin aikaa.

Liitteenä on eteläosan rakentamissuunnitelman kartat (R104-R106) ja pohjoisosan kartat
(R101-R103), jota parhaillaan suunnittelemme. R100 on yleiskartta, josta
näkyy kuinka paljon on jo rakennettu ja mitä rakennetaan milloinkin.
Kartassa on myös esitetty karttajako.