You are here

Tiedote kesäkuu 2015

TIEDOTE 22. kesäkuuta 2015

Hyvät jäsenet,

osuuskunnan alueen kiinteistöt ovat kiitettävissä määrin liittyneet osuuskunnan jäseniksi. Alueen asukkaat kantavat näin vastuuta lähiympäristön luonnon puhtaudesta ja asukkaiden viihtyisästä asuinympäristöstä. Samalla saamme myös nykyaikaiset ja pitkälle tulevaisuuteen riittävät tietoliikenneyhteydet valokuidun myötä.

Jäsenmäärä on edelleen kasvanut ja on tällä hetkellä 240. Jäsenmäärällä mitattuna KTY on yksi suurimmasta jv-osuuskunnista Varsinais-Suomessa. Tämä on huomioitu myös Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa, joka on myöntänyt avustusta hankkeellemme varsin hyvällä prosentilla. Valtaosa, eli yhdeksän kymmenestä jäsenestä, on ottanut liittymän.  

Leudon talven vuoksi jätevesiputkiston rakentaminen jatkui keskeytymättä koko talven.

Putkistoa on rakennettu n. 57 kilometriä ja kiinteistöpumppaamoja asennettu 77 kpl. Linjapumppaamoja on valmiina 2 kpl. Tämän vuoden aikana on suunniteltu valmistuvan n. 70 % koko hankkeesta ja valmista on 2016 loppuun mennessä.

Kustannukset ovat alkuvaiheiden hitaudesta huolimatta pysyneet suunnitelman mukaisessa 6-9 000 euron haarukassa, ollen tällä hetkellä 7500-8000 euroa. Hallitus seuraa kustannuksia kerran kuussa pidettävissä hallituksen kokouksissa.

Osuuskunnan toimitusjohtajalle Timo Korpiselle on myönnetty ero hänen toivomuksestaan 28.02.2015 alkaen. Yhteistyö Timo Korpisen kanssa jatkuu hänen konsultointiyrityksensä Oiva Osuus Oy:n kautta.

Osuuskunnalle on tehty omat kotisivut, jotka valmistuivat syyskuussa 2014. Tiedotteet lähetetään s-postilla (tämä on toinen näin tehty tiedote) niille, jotka ovat ilmoittaneet s-postiosoitteensa. Muille lähetetään perinteinen paperikirje. Kotisivujen osoite on www.katuyli.fi. Ensimmäinen tiedote ei saavuttanut kaikkia s-posti jäseniä, koska s-postiosoitteissa oli virheitä. Virheet on korjattu, joten toivottavasti tiedote tavoittaa kaikki s-postiosoitteensa antaneet.

Osuuskunnan sääntömääräinen varsinainen kokous pidettiin Ylikulman Yhteistalolla 27.05.2015 klo 18.00. Paikalla oli 66 henkilöä, joista äänivaltaisia 62. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Viljo Kurppa ja Ari Santasaari eivät olleet käytettävissä hallituksen jäseniksi. Uusiksi jäseniksi valittiin Markku Blom (sihteeri) Kaukolan alueelta ja Riku Päärni Tuohitun alueelta. Jäseninä jatkavat Harri Aaltonen (puheenjohtaja), Antti Alanen, Tapio Ilola, Jani Mussaari (varapuheenjohtaja) ja Juha Reponen.

Iloista ja lämmintä kesää toivottaa.
Hallitus